Sponsoring

Przywołane cele sportowe mogę osiągnąć jedynie wtedy, kiedy mój wysiłek w budowaniu formy będzie wolny od trosk natury materialnej.

Wobec określonych standardów krajowej bazy, nie przystających do warunków wymagalnych na światowym poziomie narciarstwa alpejskiego, zmuszona jestem do poszukiwania formy poza granicami Polski, bowiem jedynie w ten sposób jestem w stanie sprokurować optymalne przygotowanie, gwarantujące równe szanse na sukcesy w międzynarodowej rywalizacji.

Są to koszty, którym własnym nakładem nie podołam.

Wyrażam gotowość przyjęcia umowy sponsoringu, którego zasady zagwarantują wymierne korzyści promocyjne sponsorowi strategicznemu i tym podmiotom aktywności marketingowej, którzy zechcą przejąć chociażby ułamkową część kosztów moich startów na imprezach rangi światowej.

Ze swojej strony oferuję powierzchnię reklamową na kombinezonie, a także wyłączność na umieszczenie znaków firmowych sponsora na samochodzie.

Informuję potencjalnych partnerów umowy sponsoringowej, iż istnieją także inne niż wymienione tu formy promocji, jednak wyjawienie ich istoty zarezerwowane jest na okoliczność bezpośredniego kontaktu.


Moi sponsorzy